ترجمه تحت اللفظی چیست و چه ایراداتی دارد؟

ترجمه تحت اللفظی چیست و چه ایراداتی دارد؟

ترجمه تحت اللفظی چیست و چه ایراداتی دارد؟ ترجمه دارای انواع مختلفی می باشد که یکی از انواع آن ترجمه تحت اللفظی نام دارد.

در ترجمه تحت اللفظی که نام های دیگر آن ترجمه مستقیم یا ترجمه کلمه به کلمه می باشد، کلمات از یک زبان به زبان دیگر به طور همزمان و گاها بدون انتقال مفهوم کلیت اصلی متن، ترجمه می شوند. ترجمه تحت اللفظی چیست و چه ایراداتی دارد؟

ترجمه تحت اللفظی را می توان برای ترجمه متون تکنولوژیکی، حقوقی، علمی و فنی مناسب دانست چرا که در این نوع متون بایستی کمترین تغییر در فرم متن اصلی صورت پذیرد؛ ترجمه تحت اللفظی چیست و چه ایراداتی دارد؟

در واقع علاوه بر پایبندی به محتوا و معنا، قالب متن و جمله بندی ها تا جایی که به شفافیت متن ترجمه شده خللی وارد نشود، نباید دستخوش تغییرات شود. ترجمه تحت اللفظی چیست و چه ایراداتی دارد؟

ترجمه تحت اللفظی می تواند در بسیاری از مواقع مشکل ساز شود چرا که مطمئنا اصطلاحات و عبارات ترکیبی در زبان های مبدا و مقصد به شکل یکسان نمی باشند و چنانچه مترجم قصد داشته باشد تا تمام متن را به شکل تحت اللفظی ترجمه کند، مطمئنا محتوای نهایی قابل فهم و رسا نخواهد بود.

ترجمه تحت اللفظی چیست؟

ترجمه تحت اللفظی همان ترجمه ای است که در اغلب ماشین های ترجمه و ربات ها مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع در این نوع ترجمه کمترین میزان از هوش انسانی و خلاقیت مورد نیاز می باشد چرا که کلمات و عبارات عینا از یک زبان به زبان دیگر ترجمه شده و جملات را تشکیل می دهند.

این نوع ترجمه گاهی از اوقات می تواند معنای اصلی متن را برساند اما در اکثر مواقع با استفاده از ترجمه تحت اللفظی به متنی غیر قابل فهم خواهید رسید. ترجمه تحت اللفظی چیست و چه ایراداتی دارد؟

هر چند که در برخی از اسناد اداری و قانونی این نوع ترجمه مورد نیاز می باشد با این حال نمی توان با ترجمه کلمه به کلمه، به محتوای شفافی دست پیدا کرد.

این موضوع یعنی اغلب ماشین های ترجمه خودکار هنوز هم نتوانسته اند به هوش انسانی و درک دقیق از ارتباطات زبانی و فرهنگی در ترجمه برسند. ترجمه تحت اللفظی چیست و چه ایراداتی دارد؟

ایرادات ترجمه تحت اللفظی چیست؟

از آنجایی که در ترجمه تحت اللفظی اصطلاحات و تعابیر نادیده گرفته می شوند، این نوع ترجمه برای متونی که انتقال محتوا و مفهوم در آن ها بسیار حائز اهمیت می باشد، مناسب نیست. ترجمه تحت اللفظی چیست و چه ایراداتی دارد؟

متونی که به روش تحت اللفظی ترجمه می شوند عموما الهام بخش نیستند و نمی توانند خواننده را با خود همراه کنند. به واقع شما با متنی جذاب و گیرا روبرو نخواهید شد و همین موضوع باعث می شود تا خواننده از مطالعه ی متن ترجمه شده احساس خستگی کند.

ترجمه تحت اللفظی ترجمه ای ساده و سریع است که تنها هدف آن، ترجمه ی تمامی کلمات و عبارات از متن اصلی به متن مقصد بوده و پایبندی به متن اصلی بیش از شفافیت و رسا بودن متن در آن مورد توجه می باشد.

بنابراین نمی توان توقع داشت که متون ترجمه شده به واسطه ی ترجمه تحت اللفظی، متونی الهام بخش و جذاب باشند. همین موضوع باعث می شود تا برای ترجمه بسیاری از متون ادبی، مقالات، اخبار و تبلیغات از این ترجمه خودداری شود.

از ترجمه تحت اللفظی کجا استفاده می شود؟

این سرویس ترجمه در واقع مورد علاقه بسیاری از مشاغل است که از محتوای ساده و غیر شخصی استفاده می کنند. در ترجمه اسناد حقوقی، مدارک فنی و دستورالعمل های گام به گام استفاده از یک محصول یا اجرای یک آیین نامه می توان از ترجمه تحت اللفظی استفاده کرد.

به عنوان مثال، اگر شرکتی دارای حجم زیادی از مدارک و اسناد با محتوای قانونی و خشک است که باید از زبان مبدا به مقصد ترجمه شود، ترجمه تحت اللفظی این اطمینان را حاصل می کند که محتوای اسناد به هیچ وجه دستخوش تغییرات نخواهد شد.

ترجمه مفهومی چیست؟

در ترجمه مفهومی رویکرد عمیق تری در ترجمه محتوا نسبت به ترجمه تحت اللفظی وجود دارد. در این نوع ترجمه اطمینان حاصل می شود که ترجمه فقط از نظر دستوری و زبانی معنی ندارد، بلکه از منظر فرهنگ زبان مقصد نیز دارای معنی می باشد.

در ترجمه مفهومی، محتوای اصلی با فرهنگ زبان مقصد مطابقت داده می شود. در واقع مشخصه های فرهنگی و اجتماعی محتوا با ارزش های مخاطبان جدید سازگار می شود و محتوا در نهایت به گونه ای تنظیم می شود که پیام آن به شکلی موثر، رسا و جذاب بیان شود.

گرچه ترجمه تحت اللفظی از نظر دستوری و زبانی صحیح است، اما به طور کلی ترجمه ی پذیرفته شده ای محسوب نمی شود چرا که مخاطبان مورد نظر را از خود دور می کند.

ترجمه تحت اللفظی

ترجمه مفهومی به شما در ایجاد محتوایی محلی سازی شده در قالبی جذاب و گیرا در عین پایبندی به مفهوم و محتوای متن اصلی کمک خواهد کرد، این موضوع در واقع جذب هرچه بیشتر مخاطبان را به دنبال خواهد داشت.

تمامی اصطلاحات و عبارات خاص در ترجمه مفهومی به زبانی دیگر و به طور شیوا بیان خواهند شد؛ اصطلاحاتی که در ترجمه تحت اللفظی گاها خنده دار و بی معنی خواهند بود. ترجمه تحت اللفظی چیست و چه ایراداتی دارد؟

ترجمه مفهومی ارزش های مخاطبی را که ترجمه برای او صورت می پذیرد را در نظر می گیرد و باعث می شود متن نهایی سازگار و مرتبط با فرهنگ او باشد.

در واقع در ترجمه مفهومی، تفاوت های فرهنگی محترم شمرده می شود و همین باعث خرسندی مخاطب خواهد شد.

نتیجه گیری

با توجه به پیچیدگی های موجود در ساختارهای زبانی و قواعد دستوری و اصطلاحات موجود در هر زبان، تنها راه موجود برای مترجمان جهت ارائه ی ترجمه ای عالی، شناخت و تحلیل دقیق زبان مبدا می باشد. ترجمه تحت اللفظی چیست و چه ایراداتی دارد؟

یک مترجم حرفه ای به جای ترجمه ی تحت اللفظی متن، بایستی سعی در درک پیام و مفهوم اصلی محتوا داشته باشد تا بتواند به خوبی محتوای مورد نظر را در عین پایبندی به اصول و قواعد دستوری و پایبندی به مفهوم اصلی ترجمه نماید.

مطالعه، کسب تجربه و بالا بردن سطح دانش زبانی و شناخت هرچه بهتر فرهنگ زبان مقصد می تواند به مترجمان کمک کند تا پیام و مفهوم متن اصلی را در زبان مقصد به رشته ی تحریر درآورده و ترجمه ای درخشان ارائه دهند.

خوانندگان امروزی بسیار هوشمند و دقیق هستند و به سرعت ترجمه های تحت اللفظی را تشخیص می دهند. بنابراین برای ارائه ی متنی که خوانندگان از مطالعه ی آن لذت برده و متوجه ترجمه بودن متن نشوند بایستی تا جای ممکن از ترجمه تحت اللفظی دوری کرده و به سمت ترجمه مفهومی رفت.